Pozitívan a cégutódlásról. Szemléletváltás magyar módra

0

Az utódlás magában hordozza a jövő ígéretét, régitől az új felé vonulást, az új szemléletek és lehetőségek kipróbálását, a cég felfrissülését, a célok újrafogalmazását, a családi értékek és vagyon megőrzését.
A többgenerációs családi vállalkozásokban generációról generációra szállnak a titkos receptek, fogások, szakmai tapasztalatok.

Ha a család ismeri mindazokat az előnyöket, amiket magukban rejtenek, akkor a család és a vállalkozás is sikeres lehet az utódlást illetően is. A családi tulajdonban és irányítás alatt lévő vállalkozások speciálisak, sok esetben eltértek a családi szálakat nélkülöző szervezetektől. Ez a különbözőség lehet egyszerre negatív és pozitív.

Pozitívum:

– Az összetartó erő, a közös „vér“, az együtt átélt élmények, azonos értékrend, egységes nyelv használata, mely megkönnyíti a napi kommunikációt, és a válsághelyzetek megoldását.

– A célok általában jól megfogalmazottak, igényes, magas színvonalat próbálnak képviselni, dolgozóiknak hosszútávon egzisztenciális munkahelyet teremtenek.

– Általában alacsony a fluktuáció, stabil a gárda és nagy hangúlyt fektetnek a szakmaiságra.

Ha a vállalkozások ezekkel tisztában vannak és számolnak velük, akkor a családi dinamika olyan erőt, lendületet, versenyelőnyt tud adni, mellyel más szervezetek nem rendelkeznek.

Negatívum:

– De mindezek a vezetés ellen is szólhatnak, ha rosszul használjuk őket. Csak nézőpont kérdése.

– A vezetés szakmaisága ellen dolgozhatnak, ha vezetői hatáskörből kell dönteni egy családtag ellen, vagy csak racionális döntést kell hozni egy érzelmileg túlfűtött helyzetben, cégen belüli személyi kapcsolatban.

Ha a család az előnyöket nem ismeri fel és nem él velük, mint pozitív előnyökkel, akkor az hosszútávra zavart okoz a cégben, ami a család és a vállalkozás rovására megy.

Miért jó a második Generációnak?

Míg az első generációs családtagok teljes tulajdonjoggal és irányítással rendelkeznek, addig az utódok csak résztulajdonosok, de könnyebb helyzetben vannak, mert rendelkezésükre áll egy vagyon, piaci megjelenés és pozició, egy örökölt dolgozói gárda, kialakított stratégia, amiért nem nekik kellett megküzdeniük. Igaz, így a siker sem az övék, de a nevet tovább vihetik és egyéni elképzeléseik felvázolásával, lehetőségük van saját sikerük megvalósításához.

Kezdeti lépések

Ahhoz, hogy egy utódlás elkezdődjön minden esetben Családi Mediációra lenne szükség, ahol a régi és új tévhitek, sérelmek kibeszélésre kerülnek. Tiszta lappal indulva a család és a vállalkozás között hosszú távú harmónia teremtődne meg, ami mind a család, mind a vállalkozás sikerességének kulcsa. Ez pedig csak úgy tartható fenn, ha a családi és a vállalkozási tervek összhangban vannak és az üzleti stratégia meghatározása során mind a család, mind a vállalkozás érdekei, igényei figyelembe vételre kerülnek.

Mi kell még?

AKARAT:

Az elődnek akarnia kell a vállalkozást átadni, hiszen ettől függ az átadás sikeressége. Nagyon nehéz helyzetben van, hiszen le kell mondania a hatalomról az utód/ok javára.

Gyakran jelen van a paternalizmus, az atyáskodó magatartás, ami leggyakrabban a tulajdonos-vezető viselkedését jellemzi. A vállalkozásban részt vevő családtagokat maximálisan védelmezi, óvja, ugyanakkor saját ötleteik megvalósítását, autonóm választást és változtatást megtagad tőlük. De tudnia kell, attól, hogy átadta a cég vezetését még nem kell parkoló pályára kerülnie, élhet hosszú távú vétójoggal, részt vehet támogatóként, védelmezőként, ápolhatja a régi, csak hozzá fűződő partneri, beszállítói kapcsolatokat. Tehát számtalan lehetősége nyílik arra, hogy fontosnak érezze magát és kötődése a céghez megmaradjon. Ez a leköszönő vezető utógondozásában játszik nagy szerepet.

Azoknak az utódoknak, akik az atyáskodó vezető mellett vannak, nem könnyű, folyamatos védőburokban vannak. Az önálló döntéshozatallal járó felelősségvállalást nem ismerik, jelentős erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy kivívják önállóságukat és vezetővé váljanak.

Az utódnak pedig ezek ellenére akarni kell átvenni a vezetést és elköteleződésével azt mutatni az előd felé, hogy megnyugodhat, hiszen a cég a lehető legjobb kezekben lesz.

HIT, BIZALOM, TISZTELET:

Ha az előd hisz az utódban és minden erejével azon van, hogy az általa megszerzett tudást átadja, és nem azon sajnálkozik, hogy a potenciális utód milyen képességek hiányában van, hanem a hiányosságokat mindketten orvosolni akarják, és ha kell külön szakértők segítségével felkészítik a pozícióra, akkor ezzel kölcsönösen azt bizonyítják, hogy elkötelezettek az utódlás irányában.

Az utód pedig kitartásával biztosítja, hogy a cég jó kezekben lesz. A köztük lévő bizalom miatt tudnak öszintén beszélni a felmerülő problémákról, s megoldani azokat. Természetesen nem minden családban terem megfelelő utód, ez esetben megfontolandó a vállalkozás oly módon történő átalakítása, hogy az utódok, örökösök tulajdonosi jogait kihasználva a cég családi kézben maradhasson, remélve, hogy a következő generáció egy tagja alkalmas lesz majd az irányítás átvételére is.

TÜRELEM, SZAKÉRTELEM, TUDÁS:

Az előd gondolkodásának nagysága abban mutatkozik meg, hogy követőjében nem saját magát akarja látni, hanem teret ad egy új vezetési stílusnak és személyiségnek. Továbbá segíti az utódott abban, hogy személyét elfogadják. Az elődnek minden erejével azon kell lennie, hogy az általa felhalmozott tudást maradéktalanul átadja és lehetőséget biztosítson az utódnak a kiteljesedéshez.

Az utódnak viszont nem árt tanulmányozni és megismerni az előd vezetési stílusát, és megtartani azokat az elemeket melyek még ma is sikeresek.

Az utód tudásának három lényeges összetevője:

1. A technikai tudás, mint pl.: az adó és egyéb vonatkozó jogszabályok ismerete, általános ismeretek az üzleti világból.

2. A szervezetre vonatkozó tudás, hogyan működik, melyek a siker és a növekedés kulcstényezői.

A vállalkozást körülvevő környezet alapos ismeretét feltételezi.

3. Specifikus tacit tudás, amelynek elemei a vezetői, döntéshozatali képesség és a folyamat szemléletből tevődik össze.

A családi vállalkozások szintén fontos POZITÍV jellemzője, hogy a megkérdezett vállalkozók a legfontosabb előnyöknek tartják: a munkára való magasabb motivációt, a termékek/szolgáltatások személyre szabottságát, a család kényelmes, kezelhető méretét, a függetlenséget és a bérmegtakarítást tartották, valamint a jó hírnevük fenntartását.

Enyingi Éva
www.simple3.hu

 


MILYEN KAPCSOLATOKRA, EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRE NYITOTT?

Kapcsolatokat keresünk azokhoz a családi vállalkozásokhoz, akik cégutódlás előtt állnak, ahol a generációs különbségekből adódóan problémák alakultak ki az előd és az utód között, ahol a vezető átadná a cége irányítását, de nincs közvetlen utód, illetve magát az utódot is keresik.

Milyen kapcsolódási pontokat lát ön ezzel a céggel?

Ha talált ilyen kapcsolódási pontot, keresse meg bátran a cikk szerzőjét és hivatkozzon erre a cikkre.


Mit szólna, ha hetente további 5 fejlődő magyar céget ismerhetne meg mélyebben?

A megszerzett információkból meríthet terveihez, fejlődéséhez inspirációt, konkrét módszereket. Sőt, fel is veheti a cégekkel a kapcsolatot, ha csatlakozik az EGYÜTTMŰKÖDŐ GAZDASÁG PROGRAMHOZ.

Előző cikkElképesztő növekedés egy csomagolástechnikai cégnél
Következő cikkIlyen egy jó munkavédelmi cipő

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here