Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ászf” – a Codex Consulting Lapkiadó-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.uzleti-vilag.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza. Jelen ászf elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési Nyilatkozat.

1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: Codex Consulting Lapkiadó-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Bérkert u. 74/1.
Postacím: 6726 Szeged, Fülemüle u. 32.
Cégjegyzékszám:
06-09-009356
Statisztikai számjel:
13317492-2213-113-06
Adószám:
13317492-2-06
E-mail-cím: szerkesztoseg@uzleti-vilag.hu
Telefonszám: +36-70/389-2725

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a www.uzleti-vilag.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásával a magyar kis-, és középvállalati vezetők  számára hasznos cikkeket, anyagokat, tanulmányokat, mellékleteket, illetve a kapcsolatok építéséhez és együttműködések kialaktásához szükséges információkat, valamint egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: a 2-6 pontig „Felhasználó”, a 7-8 pontban “Partner”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók megismerjék más vállalkozások tevékenységét szakmailag. Érdeklődjenek egymás iránt, felfedezzék a kapcsolódási pontokat, tanuljanak egymástól, valamint a cikkekben szereplő elérhetőségeken felkereshessék egymást.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a szakmai anyagok rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Codex Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amelyek az üzleti kapcsolatok építésével, üzleti együttműködésekkel, illetve üzleti kommunikációval, szakmai megjelenésekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (találkozók, meetingek, személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching stb.) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú példányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelőgomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.uzleti-vilag.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A MÜV előfizetés

6.1.A Felhasználónak lehetősége van a weboldalon MÜV előfizetést vásárolni a Szolgáltatótól. A szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta 1968 Ft+áfa, összesen bruttó 2500 forint előfizetési díjra jogosult. 

6.2. Amit a MÜV előfizetés tartalmaz:

Hetente frissülő új szakmai anyagok.
– Hetente frissülő új potenciális partnerek.
– Zárt tartalmakhoz, tanulmányokhoz való hozzáférés.
– Üzleti Partnerkereső megtekintése.
– Felajánlások megtekintése.
– Esetleges beszállítói lehetőségekről szóló információk megtekintése.
– 4000 Ft értékű kupon, amelyet bármelyik rendezvényünkre beválthat egy összegben, egyszeri alkalommal.
Megkapja a MÜV nyomtatott kiadványt az előfizetése időtartama alatt.
– Kommunikációs kiscsoportos tréningeken vehet részt kedvezményesen.

6.3. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők ahttps://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon megadott bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja.

A Szolgáltató a havonta esedékes előfizetési díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó bankkártyájáról.

6.4. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

6.4. Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a honlapon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az admin@uzleti-vilag.hu e-mail-címre elküldve kezdeményezheti. A felhasználói fiókban gombnyomással történő lemondás azonnal életbe lép, a fenti elektronikus levélcímre küldött üzenet esetén a hozzáférés megszüntetése 24 órán belül történik meg.

A Szolgáltatás lemondása esetén a zárt (előfizetői) felülethez a hozzáférés azonnal megszűnik. A lemondással az előfizető tudomásul veszi, hogy az előre kifizetett havi díj fennmaradó napjainak összege nem jár vissza, elveszik.

6.5. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 6.3. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A felmondással együtt jár a tagsági fiók megszüntetése, amely miatt a zárt (előfizetői) anyagokhoz való hozzáférési lehetőség is törlődik.

6.6. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

6.7. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

7. Az EVSZ Üzleti Partner csomag

7.1. A Felhasználónak lehetősége van a weboldalon keresztül az Együttműködő Vállalkozók Szervezete (EVSZ) által kínált Üzleti Partner csomagot vásárolni a Szolgáltatótól a weboldal meghatározott aloldalán, az erre kijelölt űrlapon. A szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta 4900 Ft+áfa, összesen bruttó 6223 forint díjra jogosult. 

7.2. Az EVSZ Üzleti Partner csomagot 3 hónapra igényelheti a Partner, amely automatikusan meghosszabodik. Tehát, előre, egy összegben 3 havi összeget kell fizetnie, azaz 4900 Ft+áfa x 3 = 14.700 Ft+áfa, bruttó 18669 Ft. Az összeg a Szolgáltató bankszámlájára érkezésével válnak aktívvá az EVSZ Üzleti Partner csomag szolgáltatásai.

7.3. Az EVSZ Üzleti Partner csomag kifizetése elektronikusan küldött díjbekérő alapján, átutalással történik a Szolgáltató bankszámlaszámára. Amennyiben a Partner határidőre nem fizeti ki a csomag díját, úgy a szerződés létre sem jön. Továbbá a Szolgáltató a későbbiekben megtagadhatja a Partner bármilyen partneri csomag vásárlását!

7.4. Az EVSZ Üzleti Partner csomag űrlapon történt regisztrációja után a Partner elektronikusan küldött visszaigazoló levelet kap, amely tartalmazza a további teendőket, illetve a díjbekérőt is. A Partner a regisztrációt követően egy telefonos konzultáción is részt vesz, amelyben részletes információkat kap és felteheti a kérdéseit.

7.5. Az EVSZ Üzleti Partner csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

7.5.1. Megismeri az EVSZ Ügyfélgeneráló Marketing Kommunikációs Módszerét (gyártó, kereskedő cégeknek speciális elemekkel tűzdelve). Hasznos kommunikációs szempontok, példák, eszközök.

7.5.2. Érdeklődők gyűjtése, ismertség növelése, márkaépítés offline: A Partner által 3 hónap alatt leadott szakmai anyagaiból a MÜV szerkesztőség (Szolgáltató) szabadon kiválaszthat olyan anyagot, amely a MÜV nyomtatott kiadványában is megjelenik. (Cégre szabott konzultáció keretében ötleteket, tippeket, visszajelzéseket kap a Partner, hogy minél jobb legyen a konverziója).

7.5.3. Érdeklődők gyűjtése, ismertség növelése, márkaépítés online: Egy hónapban 2 szakmai anyaga, híre, felajánlása jelenhet meg a MÜV Portálon külön díj megfizetése nélkül. Szakmai anyagait hirdetjük adwords, facebook, szakmai partnerek segítségével, hogy minél többen menjenek a Partner weboldalára.

7.5.4. Korlátlan hozzáférést kap a Partner a MÜV szakmai zárt anyagaihoz, tanulmányaihoz, mellékleteihez a nyomtatott kiadványban (amelyet postán megkap) és a portálon is. Rengeteg üzleti tudás, ipari trendek, vállalatfejlesztési, értékesítési módszerek, sikertörténetek, stb.

7.5.5. Új üzleti partnerekkel kerülhet kapcsolatba a MÜV kiadvány és a portál által, hiszen a cikkek, anyagok végén megtalálja a cégek elérhetőségét, így célirányosan felveheti a kapcsolatot velük. Sőt, a saját cikke végén is megjelenik a fotója, neve, egy elérhetősége (jellemzően a weboldala). A szakmai anyagokhoz kapcsolódóan kötelező 2-3 mondatban megfogalmazni, milyen üzleti kapcsolatokra nyitott, illetve tehet felajánlást is az olvasónak (jellemzően valamilyen ingyenes vagy olcsó “kipróbálási lehetőséget”).

7.5.6. A Partner szakmai anyagainak meg kell felelni a MÜV szerkesztősége (Szolgáltató) által elvárt minőségi követelményeknek, amelyről a szerkesztőség írásban és telefonon is ad segédanyagokat, felvilágosítást, segítséget a Partnernek. A szakmai anyag legfontosabb ismérve, hogy nem lehet céges bemutatkozó, nem lehet hirdetés, nem lehet reklám, nem lehet ajánlat.

7.5.7. Az Üzleti Partner a MÜV online és nyomtatott hirdetési árakból 25% kedvezményt kap.

7.5.8. A Partner leadott szakmai anyagai részben vagy egészben kikerülnek a MÜV portálra. Így a portálon megjelenő weboldal vagy email elérhetőségekre kattintva közvetlen érdeklődőkkel gazdagodik a Partner.

7.5.9. A Partner által küldött anyag megjelentetését visszautasíthatja a Szolgáltató, ha

7.5.9.1. a Szolgáltató által támasztott szakmai követelményeknek nem felel meg (pl. inkább reklám, mint szakmai anyag, nem tartalmazza a kötelező formai követelményeket – pl.  „milyen üzleti kapcsolatokra nyitott?” – nem tartalmaz hasznos szakmai információkat, tippeket, stb.

7.5.9.2. a megadott lapzárta időpontig nem érkezik be az anyag a Szolgáltatóhoz.

7.5.10. A Partner tudomásul veszi, hogy a beküldött anyagot a Szolgáltató szabadon szerkesztheti, illetve erről nem köteles visszajelzést küldeni a Partnernek. Továbbá szerkesztheti úgy a szakmai anyagot a Szolgáltató, hogy az anyag egyik része a nyomtatott kiadványban, folytatása pedig az online felületen jelenik meg vagy fordítva.

7.5.11. A szerződés időtartama alatt, tehát negyedévente egy alkalommal ingyenesen vehet részt a Partner az EVSZ Meetingeken. Az ingyenes alkalom után 10.900 Ft+áfa/fő/alkalom összegért vehet részt a többi meetingen.

7.5.12. A Partner minden negyedévben kap egy kedvezményes részvételre jogosító Bónusz Kártyát az Együttműködő Vállalkozók Országos Találkozóira (EVOT)

7.5.13. Az adott EVOT részvételi feltételeit az aktuális találkozó ”Részvételi Feltételek” nevű mindenkori szabályzata tartalmazza, amit magára kötelező érvényűnek tekint és elfogad a Partner.

7.5.14. A Szolgáltató által szervezett egyéb üzleti eseményre, képzésekre 15% kedvezményt vehet igénybe a Partner.

7.6. Lemondás: A szerződés (a három hónapos ciklus) lejárta előtt 2 héttel a Szolgáltató automatikusan küldi a Partnernek az újabb 3 hónappal történő meghosszabbításról szóló díjbekérőt. Amennyiben a Partner nem igényli továbbiakban az Üzleti Partner csomagot, úgy köteles írásban, a szerkesztoseg@uzleti-vilag.hu email címre erről tájékoztatót küldeni a Szolgáltatónak.

7.7. A Szolgáltató vállalja, hogy a Partnernek a MÜV Portálon megjelentetett anyagait a szerződés (a Partnerség) ideje alatt elérhetővé teszi valamilyen formában a Portálon. Ezen szerződés megszűnése után a Szolgáltató az anyagok elérhetőségét már nem biztosítja.

8. Szerzői jogok

8.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.uzleti-vilag.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

8.2. A weboldal nyílt vagy zárt részében található anyagok jogosulatlan felhasználása (másolat, átdolgozás, hasonló termék és szolgáltatás létrehozása, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben történő közzététel stb.) esetén a jogsértő az első írásbeli felszólításra 8 napon belül 10 Ft+áfa/karakter, de legalább 100 000 Ft+áfa díj megfizetésére kötelezhető.

8.3. Az EVSZ Üzleti Partner csomagot vásárolt Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatónak elküldött szakmai anyagokat, fotókat, illusztrációkat a Szolgáltató szabadon felhasználhassa a MÜV Portálon, vagy a Szolgáltató egyéb nyomtatott kiadványaiban a szerződés megszűnését követően is. A Partner tudomásul veszi, hogy az említett anyagokért, fotókért a Szolgáltató díjat nem fizet a Partnernek semmilyen jogcímen.

9. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

10. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre, illetve a 7. pont alapján a Partner 3 hónapra köti, amely folyamatosan meghosszabbítható.

11. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

12. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: admin@uzleti-vilag.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
Szeged, MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzője
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

Továbbá:

Fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Az illetékes kormányhivatalok listája ITT érhető el:http://jarasinfo.gov.hu/

Tárhely:

Tárhely.eu Kft.
https://tarhely.eu

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.uzleti-vilag.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon.