Az adóellenőrzés lehetséges tanulságai

0

Az adóhatóságnak a törvényben rögzített feladatai között szerepel – többek között – a benyújtott bevallások adatainak ellenőrzése is. Az ellenőrzéshez különböző informatikai rendszerek állnak az adóhatóság rendelkezésére, ami már a beérkezett bevallások számszaki, vagy összefüggéssel kapcsolatos hibákat is kiszűri. Ezeket a hibákat az adóhivatal bevallás feldolgozó osztályai kijavítják és a kijavításról az adózónak értesítést küldenek.

Amennyiben a hiba jellege olyan, hogy csak az adózó jelenlétében és annak aktív közreműködése mellett javítható, akkor kiértesítik az adózót és kérik, hogy fáradjon be az adóhivatalhoz a bevallása kijavítása érdekében.

Az adóhatósági revizor a hivatalba bekért iratanyag alapján, vagy a vállalkozó székhelyén folytatja le az ellenőrzést, amelynek az a lényege, hogy a vállalkozó bevallásának adatait összeegyezteti az adatokat megalapozó bizonylatokkal, egyéb okmányokkal. Az általa feltárt eltérésekről jegyzőkönyvet készít.

Ám az adóhivatali revizor is tévedhet!

Sohasem biztos az, hogy a revizor a jegyzőkönyv összeállítása során a teljes valóságot tárja fel. Tudni érdemes, hogy az adóhatósági ellenőrzés során az adóhatóságnak minden egyes megállapítását külön-külön, feketén-fehéren bizonyítania kell a jegyzőkönyvben. Ezért mindenkinek azt tanácsolom – akit ez érint -, hogy a jegyzőkönyvvel azonnal forduljon olyan szakemberhez, aki értője, tudója az adójognak. Fontos, hogy időben lépjen az, aki érintett, hiszen a jegyzőkönyvre 15 napos határidővel észrevételt lehet tenni. Megjegyzem: az esetek 99 %-ában kell is.

Az észrevétel alapján az adóhatóságnak lépnie kell

Vagy figyelembe veszi az észrevételben leírtakat az adóhatósági határozat elkészítése során, vagy a vizsgálat folytatását rendeli el az észrevétel alapján. Ez utóbbi esetben kiegészítő jegyzőkönyv készítése kötelező, melyet az adózónak szintén lehet észrevételezni.

A jegyzőkönyv átvételét követő 60 napon belül az adóhatóságnak határozatot kell hoznia az elvégzett ellenőrzés megállapításaival összefüggésben. A határozatot pedig igazolható módon át kell adnia az ellenőrzött szervezet bejegyzett, vagy meghatalmazott képviselőjének. Ha az átadásra nincs mód, akkor a határozatot postázni kell. Ha az adóalany képviselője a postán nem veszi át az adóhatóság küldeményét, akkor azt ismételten postára kell adni. A második postázási cselekmény alapján a küldeményt átvettnek kell minősíteni a hatályos törvények alapján, függetlenül attól, hogy az érintett adózó a határozatot átveszi-e, vagy sem.

Fellebbezés

Az adóhatósági határozat átvételét követő 30 nap a határideje annak, hogy az adózó fellebbezést nyújtson be az adóhatósági határozat ellen. A fellebbezés illetékköteles. Az illeték mértéke a vitatott összeg minden 10 ezer Ft-ja után 400,- Ft, de minimum 5 ezer Ft és maximum 500 ezer Ft lehet.

A fellebbezést követően az adóhatóság hatósági osztálya felülvizsgálja az ellenőrzés során keletkezett iratok tartalmát, ami alapján meghozza a másodfokú határozatát. A másodfokú határozat az átvételt követő napon jogerőre emelkedik, ezért annak tartalma végrehajtható.

Amennyiben a másodfokú határozat tartalmával sem értünk egyet, akkor a másodfokú határozat kézhezvételét követő 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni, ahol közigazgatási per lefolytatásával a bíróság ítéletben mondja ki a végső szót a vitatott üggyel kapcsolatban, azaz mégsem a végsőt.

Bíróság és a Kúria

Ha a bíróság ítéletével sem tudunk azonosulni, vagy az igazságérzetünk azt diktálja, akkor a Kúriához fordulhatunk jogorvoslatért. A Kúria ítéletét Magyarországon nem lehet megfellebbezni. Amennyiben a Kúria ítéletével sem értünk egyet, akkor az EU Parlament mellett dolgozó Európai Bírósághoz fordulhatunk jogorvoslatért.

Az Európai Bíróság Strasbourgban székel, ott hozza meg döntéseit, mely az európai tagállamok részére kötelező érvényű. Különösen az utóbbi években fordult elő számos esetben, hogy az Európai Bíróság az adóalanynak adott igazat, mely következtében az államnak súlyos kártérítéseket kellett fizetni a tévedésének okán.

Ha téged is „szorongat” az adóhivatal ne sajnáld a fáradságot! Keress meg engem, vagy olyan embert, aki otthonosan mozog az adótörvények útvesztőiben! Biztos vagyok abban, hogy segítségre lelsz és ezt követően nyugodtabbak lesznek az éjszakáid!


MILYEN ÜZLETI KAPCSOLATOKRA NYITOTT?

Keresem azokat a könyvelő vállalkozásokat, könyvelőirodákat, akik a rendszeres adótanácsadással fejleszteni kívánják szolgáltatásukat.

Előző cikkÚj gyártósorral bővült a napraforgóüzem Félegyházán
Következő cikkNaperőmű épül Jászdózsán

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here