A sajóbábonyi ipar mozgatórugója

0

A rendszerváltást követően számos vállalatot konszolidált az állam, azonban az Észak-magyarországi Vegyiműveket nem, ezáltal a vállalat csődbe ment, a központi karbantartó műhely korábbi vezetője pedig önálló vállalkozásba kezdett.
Talán ennek köszönhető, hogy Sajóbábony ipari parkjában azóta számos vállalat találta meg „otthonát”, hiszen nagyon sokat köszönhetnek Kiss Lászlónak, a KISS Cégcsoport tulajdonosának. Lászlóval az elmúlt évtizedek fejlesztéseiről, a Cégcsoport létrejöttéről, és terveikről is beszélgettünk.

Mivel foglalkozik a KISS Cégcsoport?

Maga a KISS Cégcsoport vegyipari, környezetvédelmi, energetikai és szerelési feladatok ellátásával, valamint ipari park fejlesztéssel foglalkozik.

A Cégcsoport megalakulásának alapja az volt, hogy 1978-ban kerültem Sajóbábonyba az Észak-magyarországi Vegyiművek munkatársaként. Ekkoriban még két nagy vegyipari vállalat működött Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – a Tiszai Vegyi Kombinát és a Borsodi Vegyi Kombinát – az ÉMV mellett. A rendszerváltást követően e két vállalatot konszolidálta az állam, az ÉMV-t azonban nem, minek következtében megkezdődtek a leépítések. Ennek köszönhető, hogy elkezdtem vállalkozni. Még alkalmazottként a központi karbantartó műhely vezetője voltam, tehát tapasztalatom már volt kivitelezések, gyárépítések terén, ezért kezdtem ezzel foglalkozni.

1996-ban felszámolták az ÉMV-t, ekkor vásároltunk itt területet, melyre a tevékenységünk bővítése miatt is szükség volt, ugyanis ekkor kezdtünk a szerelés mellett gyártással is foglalkozni. A fejlődésünk következő lépcsőfoka az volt, mikor 2000-ben környezetvédelmi berendezéseket vásároltunk, ezáltal ismét tovább bővült a tevékenységünk. Ezek a környezetvédelemhez kapcsolódó berendezések használt eszközök voltak, melyeket teljesen helyre hoztunk, bőven biztosítva feladatot a szerelő divíziónk számára. Ezen kívül pedig számos fejlesztést valósítottunk meg saját mérnökeink segítségével az elmúlt években. E fejlesztéseknek köszönhetően ma már Magyarország második legnagyobb veszélyeshulladék-feldolgozóüzemét mondhatjuk magunkénak a feldolgozott mennyiség alapján.

Időközben egy ipari park megalapításában is részt vettünk, mely az ÉMV területén jött létre. Kezdetben kisebbségi tulajdonnal rendelkeztünk ebben az ipari parkban, idővel azonban – egészen pontosan 2008-ra – a 80%-a került tulajdonunkba. Ez nem a területre, hanem a gazdasági társaság tulajdoni hányadára vonatkozik. Emiatt vált célkitűzésünkké, hogy a sajóbábonyi völgyet megtöltsük „tartalommal”, azaz betelepült vállalkozásokkal. Ez nem kis feladat, hiszen összesen 530 ha-ról van szó – melynek ugyan jelentős része erdő -, mely nagyszerű helyet biztosít az ipar számára. Ez a cél vezérelt bennünket, mikor megkezdtük azon cégek felkutatását, melyek szívesen költöznének ide. Ennek egyik előzménye, hogy már 2004-ben sikerült a TEVA Magyarországot „ide csalogatni”, itt építették fel egyik üzemüket. Ez volt az alapja egy intenzív fejlődésnek, ugyanis annak érdekében, hogy a TEVA-t és a többi betelepült vállalkozást megfelelően ki tudjuk szolgálni, saját erőművet hoztunk létre, mely e cégek hőellátását biztosította.

Eközben – 2007-ben – fejlesztettük környezetvédelmi tevékenységünket, megdupláztuk a termelést, illetve ekkor épült az ipari parkban egy növényolaj gyár, mely biodízel alapanyagokat kezdett gyártani. 2009-ben beindítottuk vegyipari termelésünket is, köszönhetően annak, hogy megvásároltunk egy vegyipari üzemet egy csődbe jutott vállalattól. Tehát a cégcsoport ezen tevékenységeket végzi, mára pedig eljutottunk oda, hogy a csoport vállalkozásai összesen 650 főt foglalkoztatnak.

Tehát Önök a szembe jövő lehetőségekből igyekeztek a legjobbat kihozni.

Így van. A hulladékfeldolgozás például a hulladék égetéssel történő ártalmatlanítását jelenti, melynek következtében hőenergia keletkezik. Nem hagytuk elveszni ezt az energiát, hanem értékesíteni kezdtük, továbbá tudatosan olyan vállalkozásokat hívtunk az ipari parkba, melyeknek nagy mennyiségű hőenergiára volt szükségük a munkavégzéshez. Példának okáért, a TEVA-nak, a növényolaj gyárnak nem kellett kazánház építéssel foglalkoznia, miután betelepültek, hiszen versenyképes áron jutnak hozzá a hőenergiához anélkül, hogy bármilyen beruházást végre kellett volna hajtaniuk.

Mi az, amiben Önök igazán jók?

Közepes méretünkből adódóan egyesíteni tudjuk a kisebb vállalkozások rugalmasságát és kedvező árait a nagyvállalatok stabilitásával és tőkeerejével.

Milyen partnerekkel szeretnének kapcsolatba kerülni, kiket látnának szívesen az ipari parkban?

Eléggé sokrétűek az elképzeléseink. Jelenleg nagymértékű változásokat tapasztalunk, melyeknek következtében nekünk magunknak is változnunk kell. Egyik ilyen alakulási irány a munkaerő piacot érintő kihívások, ezekhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, szervezeti átalakítások előtt állunk.

Növeljük a vegyipari berendezések, hőcserélők, gőzkazánok, acélszerkezetek gyártási kapacitását, s felkutatjuk azokat a kapcsolatokat, partnereket, melyek ezen tevékenységek gyártókapacitásait keresik. Emellett természetesen megmarad a komplett ipari üzemek kivitelezési tevékenysége is.  A környezetvédelem terén pedig egyértelműen azokat a vállalatokat keressük, amelyek veszélyes hulladékot bocsátanak ki, főleg gyógyszergyárakra, vegyipari üzemekre gondolok, vagy rendelőkre, kórházakra.

Vegyipari üzemünk pedig főként külföldi partnerekre nyitott, az Északi- és a Déli-sark kivételével mindegyik kontinensre szállítunk növényvédő szereinkből. Számos fejlesztésünk, innovatív termékünk van, melyek sorozatgyártását hamarosan megkezdjük, ennek érdekében pedig új üzemet is felépítünk.

Bizonyos termékeket kifejezetten multinacionális partnereink számára gyártunk, növényvédő szerek gyártásához hatóanyagokat szállítunk be ezen vállalatok számára. Ezek között a termékek között vannak olyanok is, melyeket kizárólag egy bizonyos partner számára gyártunk, ezért nem is értékesíthetjük más cégek számára. De ezen kívül természetesen több olyan termékünk is van, melyeket szabadon értékesíthetünk bárki számára.

Vannak olyan területek, ahol új réspiacokat is találtak?

Ilyen területek mindig vannak, új réspiacokat folyamatosan találunk, főként az új kapcsolatoknak köszönhetően. Érdekes példa, hogy egy kuvaiti kiállításon megismerkedtem magyar vállalkozások képviselőivel, és külföldön kötöttünk üzletet egymással, annak ellenére, hogy mindketten magyar vállalkozás vagyunk, sőt, azóta is együttműködünk egymással.

Úgy tudom, hogy jelenleg versenyképességük növelésén, és hozzáadott értékeik gyarapításán dolgoznak. Mik ezek a hozzáadott értékek?

A Cégcsoport mindegyik tagjának esetében különbözőek a hozzáadott értékek. De ami nagy jelentőséggel bír, az például a számítástechnikai fejlesztések, illetve a robotizálás, automatizálás bevezetése. E fejlesztések mozgatórugója a munkaerőhiány, emiatt figyelembe kell vennünk, hogy egyre kevesebb a szakképzett munkaerő, akire számíthatunk. Úgy vélem, hogy ez a tendencia nem is mutat javulást, vagy ha igen, akkor is csekély mértékben. Fel kell készülnünk arra, hogy egyre nagyobb mértékben szükséges az élő munkaerőt kiváltani műszerekkel, szoftverekkel, robotokkal.

A szerelőiparban azonban robotizálni rendkívül nehéz, sőt, úgy vélem, hogy gyakorlatilag lehetetlen, ezért robotokra mi inkább a gyártás területén számíthatunk. Azonban – mivel főként egyedi gyártású termékekkel rendelkezünk, ezért – jelentős szerepe van az élő munkaerőnek e téren is.

Van bevett gyakorlatuk arra, hogy a munkatársaikat megtartsák?

Több szövetség, szervezet elnökségében vagyok tag, és elmondhatom, hogy mindennapos téma a munkaerő megtartása az elnökségi üléseken, bármelyik szervezetről legyen is szó. Nagyon sok vélemény merül fel egy-egy ilyen ülésen, de én csak a saját nevemben nyilatkozhatok. Annak idején, mikor Sajóbábonyba kerültem, nagyon megfogott az, hogy szolgálati lakást kaphattam, hiszen nem engedhettem volna meg magamnak egy saját lakás megvásárlását. Ez volt az egyik oka, amiért itt maradtam. Úgy vélem, hogy ez a fajta hozzájárulás a mai napig segítség lehet a munkaerő megtartásában, akkor is, ha csupán valamilyen szintű támogatásban tudjuk részesíteni a kollégákat. E mellé sorolhatom a cafetériát, és a többi juttatási rendszert, azonban összefoglalva azt mondhatom, hogy a munkaerő megtartásában az játszik nagy szerepet, hogy milyen körülményeket tudok teremteni a munkatársak számára. Ez alatt nem azt értem, hogy minél modernebb legyen az iroda, az üzem, hanem inkább azt, hogy milyen családot tudok kovácsolni a munkatársakból.

Mi ugyebár egy családi vállalkozás vagyunk, ezért igyekszünk kollégáinkat is családtagokként kezelni. Azt szeretném elérni, hogy minden kollégánk valahol magáénak is érezze a KISS Cégcsoportot, és ne csak munkahelyként tekintsenek rá. Ha a munkatársak 80-90%-nál el tudom érni ezt, és jól érzik magukat, szeretnek bejárni dolgozni, akkor az biztosan egyfajta megtartó erő. Természetesen fontos tényező a fizetés is, és bármennyire is szeretnénk, egyelőre nem tudjuk felvenni a versenyt a nyugat-európai bérekkel. Arra törekszünk, hogy olyan bért biztosítsunk munkatársaink számára, amely megközelíti a nyugati fizetéseket, és meggondolják, ha például egy németországi munkát ajánlanak fel számukra.

Úgy vélem, sikerült olyan munkahelyi környezet teremtenünk, melyek közt a kollégák kifejezetten jól érzik magukat, és mindenképpen célom, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Szeretném, ha a döntéseknek, fejlesztéseknek is részesei lennének, hogy később a sikerekben is osztozni tudjunk.

Hogyan látja a jövőt? Várható Önöknél utódlás?

Két fiam van, szeretném, ha idővel ők vennék át a vállalkozás vezetését. A nagyobbik fiam egy ideje velünk dolgozik, a kisebbik jelenleg más területen tevékenykedik. De bízom benne, hogy majd ő is csatlakozni fog hozzánk.

Nagyon fontosnak tartom, hogy átadjam számukra azt a tudást, mely birtokomban van. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alapot jelent majd számukra is, mikor ők vezetik a céget.


Kiss László, tulajdonos

Milyen üzleti kapcsolatokra, együttműködésekre, stratégiai partnerségekre, beszállítókra nyitottak?

Elsősorban olyan üzleti partnereket preferálok, ahol a megállapodások betartását az adott szó, nem pedig egy jogászhadsereg biztosítja. Stratégiai együttműködést leginkább az én üzleti filozófiámhoz hasonló vagy azt jól kiegészítő partnerekkel szeretek kötni. Emellett szívesen látok beszállítóként megbízható, a legmagasabb technológiai szintet képviselő, rugalmas hozzáállású, innovatív cégeket.

www.kisscegcsoport.hu

Előző cikk25 éve a párkányok és az ablakkönyöklők specialistái
Következő cikk19 évesen innovatív megoldásokkal, lendületesen viszi a családi, ipari vállalkozást

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here